Štátny pedagogický ústav


Nachádzate sa tu:  Pedagogická dokumentácia » Špeciálne školy a triedy » Pedagogická dokumentácia pre špeciálne ZŠ

Pedagogická dokumentácia pre špeciálne ZŠ

Názov dokumentu

Typ dokumentu

Veľkosť v kB

Číslo schvaľovacej doložky

Platnosť od

 

 

Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

1200

CD-2006-477/17104-2:095

1.9.2006

Učebné plány a učebné osnovy pre praktickú školu

347

346/2001-44

1.9.2001

Učebné osnovy predmetu Tkanie na tkáčskom stave

100

691/2002-44

1.9.2003

Učebné osnovy predmetu Remeselné práce Praktickej školy

116

514/2002-44

1.9.2002

Učebné osnovy voliteľného predmetu Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní

96

79/2003-095

1.9.2003

Učebné osnovy voliteľného predmetu Pomocné práce v administratíve

54

CD-2008-1992-4613-1:914

1.9.2008

Učebný plán a učebné osnovy pre B variant špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

236

275/2003-094

1.10.2003